Produženi boravak

Rad sa decom izvode stručni saradnici zaposleni u Centru, master učitelj i diplomirani pedagog, koji pružaju pomoć u izradi domaćih zadataka, savladavanju školskog gradiva, pripremi za kontrolne vežbe, kao i realizaciji kreativnih aktivnosti.

Slobodnom vremenu dece posvećuje se posebna pažnja. Deca svoje slobodno vreme mogu da utroše na veoma kvalitetan način. U “maštalištu” mogu da čitaju, igraju društvene igre ili jednostavno, da se odmore. U “radionici” imaju sjajne uslove da crtaju, slikaju ili izrađuju različite predmete sami ili u grupi, pod stalnim nadzorom stručnih saradnika.

Na tranici galerija pogledajte kako smo uredili prostor za boravak dece.

Kreativne aktivnosti školske dece