Koncept rada

Sve aktivnosti realizuju se na osnovu dnevnih i nedeljnih planova rada. Oni se izrađuju na osnovu bogatog radnog iskustva stručnih saradnika. Rezultati rada se predstavljaju roditeljima u vidu nedeljnog izveštaja o postignuću deteta. Rad sa decom izvodi se u malim grupama, uz mogućnost realizovanja različitih aktivnosti u posebnim učionicama, u zavisnosti od uzrasta.

Lokacija i okruženje na kojoj se Peti element nalazi pruža brojne mogućnosti za sprovođenje sadržajnih programa. U neposrednoj blizini Centra nalazi se park koji poseduje više ograđenih igrališta, orijentisanih tako da obezbeđuju bezbedan boravak dece udaljen od saobraćajnica.